Velkomen

Bakkebø jerseygard vert drive av Rakel Bakkebø. Produksjonslokala er i det ombygde grisehuset på garden kor foreldra til Rakel dreiv Matglede frå Bakkebø i mange år. Grisehuset inneheld lokale for ysteri, kjøtforedling og gardsutsal.

Garden har vore i slekta i over 400 år og drifta er basert på kyr og kalvar av rasen Jersey. Dei produserer råstoffet til produkta.

Gardsutsalet er for tida stengt grunna oppussing av ysteridelen. Men det er likevel mogeleg å kjøpe kjøt på førespurnad så ta kontakt om du ynskjer dette.

Vi held til på Bakkebø, Straumsnes i Fjaler.

Adressa er Åsnesvegen 114.